O nás

Úvod » O nás

Předmět činnosti

Provádíme kompletní dodávky vodovodních řadů a přípojek z klasických i nových materiálů, rekonstrukce stávajících řadů bezvýkopovými technologiemi, výstavbu nových řadů a přípojek bezvýkopovými technologiemi a likvidaci havárií vodovodních řadů a přípojek.

Dále provádíme kompletní dodávky kanalizačních řadů a přípojek z klasických i nových materiálů v otevřených rýhách a štolách, rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí s využitím bezvýkopových technologií, veškeré objekty na stokové síti a likvidaci havárií kanalizace.

Z bezvýkopových technologií jsou nejčastější řízené horizontální vrty s následným vtažením řadů z litiny, oceli a plastů, kompletní program pro domovní přípojky za použití řízených vrtů, zemních protlaků a mikrotuneláže, rovněž klasické ramované protlaky, obnova starých řadů metodami Cracking a Burstlining, mikrotunelovaná kanalizace a nízkotlaké injektáže.

Do našich prací dále patří obnova komunikací po výstavbě inženýrských sítí s živičným povrchem nebo dlažbou případně mozaikou. Rovněž provádíme kompletní komunikace s podkladními vrstvami, živičnými povrchy nebo dlažbami.

Vedení společnosti

   Ing. Milan Pavlič
Ing. Milan Pavlič
Generální ředitel
Ing. Petr Lukeš
Ing. Petr Lukeš
Výrobní ředitel
Ing. Rudolf Lípa
Ing. Rudolf Lípa
Technický ředitel
Ing. Petr Trejbal
Ing. Petr Trejbal
Obchodní ředitel
Ing. František Kovalčík
Ing. František Kovalčík
Ředitel útvaru speciálních staveb
Ing. Marek Štěpnička
Ing. Marek Štěpnička
Finanční a personální ředitel