Výstavba vodohospodářských staveb
Výstavba komunikací
Výstavba podzemních staveb
Bezvýkopové technologie

Čermák a Hrachovec a.s., výstavba inženýrských sítí, bezvýkopové technologie.

Společnost Čermák a Hrachovec a.s. provádí kompletní dodávky vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek a souvisejících objektů. Provádíme taktéž bezvýkopové technologie při výstavbě inženýrských sítí a nízkotlaké injektáže. Zajišťujeme likvidaci vodovodních a kanalizačních havárií. Provádíme rekonstrukce a výstavbu nových komunikací.

Více o nás

Služby

VODOVODY

Výstavba vodovodních řadů, vodovodních sítí, přípojek a prací s tím spojených.

KANALIZACE

Výstavba a rekonstrukce kanalizačních stok, kanalizačních řadů, přípojek a objektů na stokové síti.

BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

Ovládáme širokou škálu bezvýkopových technologií a snižujeme dopad stavby na okolí.

REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ

Provádíme rekonstrukce komunikací po vlastní stavební činnosti a zároveň realizujeme kompletní dodávky.

PODZEMNÍ STAVBY

Výstavba kabelových tunelů a kolektorů v otevřených výkopech a hornickým způsobem v ražených štolách.

Kariéra

Největším bohatstvím každé firmy jsou lidé - kvalifikovaní, loajální, s vysokým pocitem sounáležitosti s firmou - kteří jsou klíčovými tvůrci našich úspěchů.

Cílem naší společnosti je mít jasně stanované hodnoty, což vyžaduje iniciativu ze strany jednotlivých pracovníků a otevřenou komunikaci. Oceňujeme přínos každého jedince a respektujeme členy našeho týmu.

 

Mám zájem

Vedení společnosti

   Ing. Milan Pavlič
Ing. Milan Pavlič
Generální ředitel
Ing. Petr Lukeš
Ing. Petr Lukeš
Výrobní ředitel
Ing. Rudolf Lípa
Ing. Rudolf Lípa
Technický ředitel
Ing. Petr Trejbal
Ing. Petr Trejbal
Obchodní ředitel
Ing. František Kovalčík
Ing. František Kovalčík
Ředitel útvaru speciálních staveb
Ing. Marek Štěpnička
Ing. Marek Štěpnička
Finanční a personální ředitel